Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Proiect – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE-DEZVOLTARE A S.C. SANA MONITORING S.R.L. PRIN ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE CERCETARE CLINICĂ SANA – acronim ICDS

- proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

Despre Proiect

Data demararii proiectului: 1.08.2013

Durata proiect: 22 luni

Director de proiect: Sarbu Adrian (office@sana.ro)

 

Obiectivul general al proiectului  ICDS este dezvoltarea capacitatii de cercetare a S.C. SANA MONITORING S.R.L., in vederea cresterii productivitatii, a nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata, precum si crearea de noi locuri de munca in activitatea de cercetare – dezvoltare (C-D) prin infiintarea unui centru de cercetare clinica si dotarea acestuia cu aparatura, instrumente si echipamente pentru cercetare.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

Obiectivele specifice ale proiectului ”ICDS” sunt:

• modernizarea si extinderea unui spatiu de aproximativ 2124 mp destinat departamentului de CD

• dotarea spatiului destinat departamentului de CD cu 30 de echipamente si instrumente destinate cercetarii

• crearea de 26 noi locuri de munca destinate cercetarii si 24 de locuri de munca pentru personalul auxiliar

• dezvoltarea de minim 2 studii clinice anual

• dezvoltarea a 3 proiecte de cercetare cu finantare nerambursabila

Prin dezvoltarea centrului in conditiile prezentului proiect, consideram ca se vor obtine urmatoarele rezultate:

-       S.C. SANA MONITORING  isi va diversifica tematica de cercetare, va stabili contacte si colaborari noi si se va putea implica din punct de vedere stiintific si economic atat pe plan european in programele prioritare de cercetare-dezvoltare, cat si pe plan national (prin elaborarea de studii clinice pentru dezvoltarea de medicamentelor, echipamentelor, etc)

-       Obtinerea de noi rezultate in activitatea de cercetare pe domeniul de interes (sanatate)

-       Cresterea calitatii serviciilor si produselor oferite de aplicant pietei;

-       Cresterea prestigiului SANA MONITORING in domeniul cercetarii,

-       In cercetare vor fi implicati tineri cercetatori si in special femei aducand astfel  valoare adaugata  cercetarii in acest domeniu,

-       Tinerii cercetatori pregatiti in cadrul centrului vor avea o competitivitate stiintifica comparabila cu colegii din Uniunea Europeana,

-       Activitatile de cercetare vor avea o recunoastere  internationala prin diseminarea rezultatelor cercetarilor centrului, prin organizarea de simpozioane si workshopuri, publicarea rezultatelor in reviste internationale cotate ISI,

-       Cercetatorili si specialistii din cadrul Centrului  vor participa in programe europene de CD si  se  vor realizeaza parteneriate de cercetare cu unitati similare europene,

-       Se vor obtine informatii  si cunostiinte  noi in domeniile neurologie, psihiatrie, medicina interna, medicina de familie, radiologie, DEXA, cardiologie, reumatologie, kinetoterapie, recuperare, medicina fizica si balneoterapie, pediatrie, obstretica si ginecologie, dermatologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, oftalmologie, oncologie, mamografie, endocrinologie si se vor stabili tipuri de tratamente prin folosirea rezultatelor  cercetarii centrului nostru ca argumente decisive pentru aplicarea metodelor terapeutice (evidence based-medicine)

-       Calitatea profesionala si deontologica a actului medical va fi sporita fapt ce va avea un impact pozitiv asupra calitatii vietii  celor afectati

 

Valorificarea rezultatelor obţinute se va face prin:

  • Obţinere de finanţare prin implicarea departamentului de cercetare dezvoltare  în proiecte naţionale şi europene (minim 3)
  • Obţinere de finanţare prin realizarea de contracte de cercetare cu agenţi economici (2 studii clinice dezvoltate anual)
  • Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.